Tượng Địa Tạng Bồ Tát Bằng Gỗ Y Áo Dát Vàng Thủ Công

Giá: 7.500.000 đ

Kích thước: Chiều cao của tượng 25cm, ngang 8cm, sâu 7.5cm. Chiều cao tổng thể tính luôn tích trượng 30cm
Chất liệu gỗ Bách Hương, tượng được làm bán thủ công.
Y áo vẽ gấm dát vàng 24k.

Tỉ mỉ từng đường nét nhỏ nhất.

Số lượng:


Các vị Bồ-tát khác phần nhiều hiện thân cư sĩ , đặc biệt Bồ-tát Địa Tạng hiện thân vị Tỳ-kheo. Bởi vì bản nguyện của ngài là cứu thoát chúng sanh ra khỏi địa ngục (cũng có nghĩa ngục tam giới), nên hình ảnh của ngài là con người giải thoát (xuất gia). (Tượng Địa Tạng Bồ Tát Bằng Gỗ)

Mình có giải thoát mới mong độ thoát chúng sanh được. Qua hình ảnh giải thoát của ngài , khiến chúng sanh hâm mộ cầu mong ngài độ thoát. Song muốn giải thoát chúng sanh phải có phương tiện gì? Trong tay sẵn có tích trượng và minh châu. (Tượng Địa Tạng Bồ Tát Bằng Gỗ)

Tượng Địa Tạng Bồ Tát Bằng Gỗ

Tượng Địa Tạng Bồ Tát Bằng Gỗ

Tượng Địa Tạng Bồ Tát Bằng Gỗ

Tích trượng là một pháp khí do Phật chế ra. Những vị Tỳ-kheo thời xưa đi khất thực, vai mang bình bát , tay cầm tích trượng. (Tượng Địa Tạng Bồ Tát Bằng Gỗ) Tích trượng có 2 công dụng:

1-Đến trước cổng nhà người rung tích trượng reng reng, khiến người hay ra cúng dường.
2-Lúc đi đường gặp rắn rết đuổi chúng đi, tránh tai họa .

Trên đầu tích trượng có 12 khoen tượng trưng 12 nhân duyên. Đức Phật giác ngộ lý nhân duyên sanh thành bậc chánh giác. Ngài cũng đem lý nhân duyên giáo hóa chúng sanh ngót 49 năm. Muốn được giác ngộ giải thoát trước phải ngộ lý 12 nhân duyên.

Đức Địa Tạng tay phải cầm tích trượng có 12 khoen để nói lên ý nghĩa: Ngài luôn dung pháp 12 nhân duyên cảnh tỉnh chúng sanh. Nhờ sự cảnh tỉnh ấy, chúng sanh nhận chân được chân lý, giải thoát vòng sanh tử mê lầm.

Biểu thị trí tuệ là viên minh châu trong lòng bàn tay đức Địa Tạng. Viên minh châu ấy soi sáng tất cả chốn u minh. Làm cho mọi chúng sanh bị giam cầm trong ngục tối trông thấy ánh sáng đều được giải thoát khỏi ngục hình.

Cũng vậy, chúng sanh bị giam cầm trong ngục vô minh, 1 phen phát sanh ánh sáng trí tuệ. Ngục thất vô minh liền tan vỡ, mọi người đều được thong dong tự tại.

Tại Thuận Duyên chúng con ngoài cung cấp dòng sản phẩm tượng phật bằng lưu ly. Thì dòng sản phẩm tượng tam thánh bằng đá cũng được chế tác tinh xảo. Giúp cho mỗi người khi lễ lạy đều sinh tâm hoan hỉ.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Tượng Địa Tạng Bồ Tát Bằng Gỗ Y Áo Dát Vàng Thủ Công”

Hỗ trợ trực tuyến