Tượng Phật / Bồ Tát Di Lạc

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật

FB, Zalo 0943777139