Tượng Phật Tỳ Lô Giá Na

Nam Mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật

FB, Zalo 0943777139