GIẢNG TỌA NHÂN SANH HẠNH PHÚC LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRẺ THƠ TIẾP NHẬN GIÁO DỤC PHẨM ĐỨC (trọn bộ 3 tập)

Người giảng: Thầy giáo Thái Lễ Húc
Thời gian: Ngày 08 tháng 05 năm 2009
Địa điểm: Nghị Viện Thành Phố Hợp Nam
Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ, Mộ Tịnh cư sĩ
Thuyết minh: Hạnh Quang

Đây là phần của Thầy giáo Thái Lễ Húc cho rất nhiều bậc phụ huynh, thầy cô giáo tại thành phố Hợp Nam, Đài Loan. Trong phần này, Thầy Thái phân tích rõ tầm quan trọng của giáo dục lễ nghĩa đối với trẻ thơ và phương pháp để giúp cho trẻ thơ tiếp nhận giáo dục phẩm đức.

Đối với con người thời nay, giáo dục phẩm đức là phần quan trọng bậc nhấc trong quá trình trưởng thành, bởi nó quyết định tương lai của trẻ, hạnh phúc trong gia đình, ảnh hưởng tới sự ổn định và phát triển của cả xã hội sau này. Vì vậy, các bậc phụ huynh, các Thầy cô giáo không thể không biết đến việc này.

Toàn bộ phần giảng trong thời gian 3 giờ, được chia thành 3 tập video, đã được biên tập thành các bộ sách và được ấn tống lưu thông rộng rãi.

Kính chúc quý bạn thọ nhận được nhiều điều quý giá thông qua các bài giảng của Thầy giáo Thái Lễ Húc.

Tập 1

Tập 2

Tập 3

.
.
.
.