12 Đại Tướng Dược Xoa Bằng Lưu Ly – Dược Xoa Đại Thần Tướng

44.400.000

12 Đại Tướng Dược Xoa Bằng Lưu Ly – Dược Xoa Đại Thần Tướng

44.400.000

Chất liệu: Lưu ly

Kích thước thân tượng: cao 25cm, ngang 11cm, sâu 9cm

Cân nặng: 1,6kg/1 tượng

Xuất xứ: Đài Loan.

Mười hai vị Thần Tướng Dược Xoa còn có tên gọi là Thập Nhị Dược Xoa. Là những vị Thần Hộ Pháp Hộ trì những hành giả tu tập Dược Sư Pháp. Dược Xoa cũng chính là Kim Cang lực sĩ. Được phân làm Thiên Hành Dược Xoa, Không Hành Dược Xoa, Địa Hành Dược Xoa. Các thần tướng Dược Xoa được dịch là Dũng Kiện. Tức là hiển thị sức mạnh dũng cảm, không bị điều gì tồi phục được. Mà còn có thể tồi phục tất cả. Các Ngài còn được gọi là Tật Tiệp, vì ba loại Dược Xoa đều hiển thị được oai đức tự tại. Qua lại rất nhanh trong cõi người và cõi trời. Mạnh nhanh như gió, do đó mà có tên là Tật Tiệp.

.
.
.
.