Bảo tháp thờ xá lợi bằng pha lê có đèn led đổi màu 26cm

1.680.000

Bảo tháp thờ xá lợi bằng pha lê có đèn led đổi màu 26cm

1.680.000

Chất liệu: Pha lê trong suốt

Kích thước: Cao tổng: 26cm, ngang và sâu tháp tầng dưới 13cm, đế bi tròn cao 2cm, ngang và sâu tháp tầng trên 9cm. Kích thước không gian rỗng (bụng tháp): ngang 4cm sâu 4.5cm

Nặng: 2.5kg

Thân tháp khắc hình Phật, bát kiết tường nhủ vàng.

Đèn có chế độ đổi màu và chọn riêng từng màu.

Trên bàn thờ Phật thêm bảo tháp xá lợi này thì rất trang nghiêm và giúp cho người xem khởi được tâm cung kính và kính ngưỡng.

.
.
.
.