Bảo Tháp Xá Lợi Bằng Pha Lê – Tháp Xá Lợi Đẹp

1.020.000

Bảo Tháp Xá Lợi Bằng Pha Lê – Tháp Xá Lợi Đẹp

1.020.000

Chất liệu: Pha lê trong suốt khắc tượng Phật và biểu tượng cát tường.

Kích thước tổng: Cao tổng 27.5cm, ngang tháp 12.5cm, sâu 12.5cm.

Kích thước không gian rỗng (bụng tháp): ngang 2.2cm sâu 4cm

Cân nặng: 2.2kg

Trên bàn thờ Phật thêm bảo tháp xá lợi này thì rất trang nghiêm và giúp cho người xem khởi được tâm cung kính và kính ngưỡng.

.
.
.
.