Bảo Tháp Xá Lợi Bằng Thủy Tinh Đế Gỗ

1.030.000

Bảo Tháp Xá Lợi Bằng Thủy Tinh Đế Gỗ

1.030.000

Chất liệu: Thủy tinh trong suốt khắc chú bảo kiết ấn đà la ni tiếng phạn. Tháp 2 tầng

Kích thước:

Cao tổng 25cm, cao của tháp 19cm, ngang tháp 7.5cm, sâu 7.5cm. Ngang đế gỗ 12cm

Cân nặng: 800gr

Trên bàn thờ Phật thêm bảo tháp xá lợi này thì rất trang nghiêm và giúp cho người xem khởi được tâm cung kính và kính ngưỡng.

.
.
.
.