Bảo Tháp Xá Lợi Phật Bằng Thủy Tinh Khắc Chú Bảo Kiết Ấn

1.800.000

Bảo Tháp Xá Lợi Phật Bằng Thủy Tinh Khắc Chú Bảo Kiết Ấn

1.800.000

Chất liệu: Thủy tinh trong suốt

Kích thước: Cao tổng: 28cm, chiều cao tháp 25cm, ngang và sâu tháp 10cm, đế đèn cao 3cm, ngang và sâu 13cm:

Thân tháp khắc thần chú bảo khiết ấn tiếng phạn nhủ vàng.

Đế đèn đổi màu.

Trên bàn thờ Phật thêm bảo tháp xá lợi này thì rất trang nghiêm và giúp cho người xem khởi được tâm cung kính và kính ngưỡng.

.
.
.
.