Bộ Ngũ Sự Thờ Cúng Bằng Sứ Bộ Đồ Thờ Sứ Trắng Đẹp

380.000

Bộ Ngũ Sự Thờ Cúng Bằng Sứ Bộ Đồ Thờ Sứ Trắng Đẹp

380.000

Chất liệu: Men sứ trắng in hoa sen nổi viền vàng

Lư hương:

4.5in: 260.000

5in: 300.000

6in: 380.000

Bình bông: 8in 220.000

Dĩa trái cây: 8in 300.000

Chum nước (ly nước): 65.000

.
.
.
.