Bộ Tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh thạch anh dát vàng

10.100.000

Bộ Tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh thạch anh dát vàng

10.100.000

Tượng Văn Thù Bồ Tát – Phổ Hiền Bồ Tát
Chất liệu: bột đá thạch anh viền vàng
Kích thước: Cao 30cm, ngang 27cm, sâu 16cm
Cân nặng: 6kg/1 tượng
Tượng Phật Thích Ca
Chất liệu: bột đá khoáng dát vàng
Kích thước: Cao 40cm, ngang 32cm, sâu 23cm.
Cân nặng: 11kg
—–
– Ngài Phổ Hiền tượng trưng cho CHÂN LÝ, còn Văn thù tượng trưng cho CHÂN TRÍ, lý trí dung thông. Phổ Hiền tượng trưng cho tam muội, còn Văn Thù tượng trưng cho Bát Nhã.
– Phổ Hiền tượng trưng cho hạnh, còn Văn Thù tượng trưng cho giải. Phổ Hiền tượng trưng cho từ bi, còn Văn Thù tượng trưng cho trí tuệ. Do đó, đức Phật dùng chân trí thâm đạt chân lý hoặc dùng Bi, Trí viên mãn cho nên hai Ngài thường có mặt bên phải và bên trái đức Phật Thích Ca.

.
.
.
.