Cây Phất Trần Bằng Rễ Bồ Đề Được Thắt Bằng Tay

2.150.000

Cây Phất Trần Bằng Rễ Bồ Đề Được Thắt Bằng Tay

2.150.000

Cây Phất Trần được thắt bằng tay từ rễ cây bồ đề

Cây dài khoảng 105-115cm, thắt tỉ mỉ kỳ công.

.
.
.
.