Chú Tiểu Gốm Tử Sa ngồi thiền tự tại được làm thủ công

550.000

Tạm Hết Hàng

⚡ Kích thước: Cao tương đương 20cm.
⚡ Chất liệu: Gốm tử sa
⚡ Những tác phẩm đều làm bằng tay. Là hàng thủ công nên chất lượng chỉ mô tả bằng 2 chữ “tuyệt vời”.

.
.
.
.