Cốc Nước Cúng Phật Bằng Thủy Tinh Khắc Chú Đại Bi

480.000

Cốc Nước Cúng Phật Bằng Thủy Tinh Khắc Chú Đại Bi

480.000

Chất Liệu: Thủy tinh trong. Thân ly được khắc Chú Đại Bi xung quanh.

Kích thước: Cao tổng 13cm, thân ly cao 8cm, ngang dĩa đựng 8cm.

Cân nặng: 600gr

.
.
.
.