Dây treo ô tô – Dây treo xe hơi – Dây treo ô tô bằng lưu ly

300.000

Dây treo ô tô – Dây treo xe hơi – Dây treo ô tô bằng lưu ly

300.000

Chất liệu: Lưu ly cao cấp

Lưu ly kết hợp với dây tua bằng lụa được thắt một cách khéo léo tinh tế.

Mẫu tượng: Quan Âm Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, A Di Đà Phật…

.
.
.
.