Đèn cúng Phật hoa sen lưu ly sáng đổi màu bình hợp kim 74cm

6.950.000

Đèn cúng Phật hoa sen lưu ly sáng đổi màu bình hợp kim 74cm

6.950.000

Chất liệu: Bình hợp kim, hoa lưu ly

Kích thước: Cao tổng 74cm (13 bông), đường kính các nhánh hoa 35cm, chiều cao bình hoa 20cm.

Cân nặng: 5.5kg/1 bình

Bình 9 bông cao 65cm giá thỉnh: 5.900.000/cặp

Bình 7 bông cao 55cm giá thỉnh: 4.700.000/cặp

Bình 17 bông cao 100cm giá thỉnh: 9.350.000/cặp

Ý nghĩa cúng đèn với bản tâm thanh tịnh, mỗi ánh sáng trí tuệ đều từ ngọn đuốc Phật Pháp. Ngoài ra, không cầu xin gì riêng cho cái tôi, tức là cái bản ngã. Không đòi hỏi Chư Phật phải ban cho mình gì cả và cũng không tính toán hơn thua danh lợi. Đó mới là tấm lòng cúng dường Phật Pháp trong sáng thanh tịnh.

.
.
.
.