Đèn đốt dầu cát tường lưu ly khắc chữ Phật dát cạnh kim cương

380.000

Đèn đốt dầu cát tường lưu ly khắc chữ Phật dát cạnh kim cương

380.000

Đèn dầu pha lê trong suốt, đèn được cấu tạo 2 phần. Cao 14cm

Phần đốt đèn bên trên bằng hoa sen dát cạnh kim cương. Đường kính hoa sen 11cm
Bầu đựng dầu bên dưới được khắc chữ PHẬT và Bát Nhã Tâm Kinh cực sắc nét

.
.
.
.