Đèn Điện Cúng Phật – Đèn Điện Cúng Phật Kiểu Nhật

1.650.000

đèn điện cúng phật
Đèn Điện Cúng Phật – Đèn Điện Cúng Phật Kiểu Nhật

1.650.000

Cấu tạo: Đèn thân nhôm xi vàng kết hợp cùng lụa.

Kích thước: cao 42cm, đường kính chân đế 13cm, lồng đèn cao 23cm

🍃Cúng dường ánh sáng, đèn nến chính là cầu trí tuệ sáng suốt. Chúng con xin phát hành những ấn phẩm này. Để quý khách sẽ thực hiện được viên mãn pháp cúng dường ánh sáng.

🍃Ý nghĩa của việc cúng đèn rất lớn. Đèn sáng biểu thị cho ý nghĩa tự đốt cháy bản thân mình để soi sáng cho người khác. Đèn sáng biểu thị cho ánh sáng của trí tuệ viên mãn.
Quy cách: Cặp (đôi)

.
.
.
.