Đèn Điện Thờ Phật Gia Tiên – Đèn Khắc Bát Nhã Tâm Kinh Tiết Kiệm Điện

2.730.000

Đèn Điện Thờ Phật Gia Tiên – Đèn Khắc Bát Nhã Tâm Kinh Tiết Kiệm Điện

2.730.000

Chữ Phật và kinh Bát Nhã Tâm Kinh được chạm sắc nét.
Đèn Điện Thờ Phật Gia Tiên có chế độ 1 màu hoặc đổi màu.
Kích thước 40cm giá thỉnh 3.950.000vnđ

Kích thước 32cm giá thỉnh 2.730.000vnđ

Kích thước 27,5cm giá thỉnh 2.050.000vnđ

.
.
.
.