Đèn Đốt Dầu Lưu Ly khắc hoa sen tâm chú bát nhã tâm kinh

500.000

Đèn Đốt Dầu Lưu Ly khắc hoa sen tâm chú bát nhã tâm kinh

500.000

Chất Liệu: Phần bụng chứa dầu bằng sứ. Bóng chắn gió bằng thủy tinh

Kích thước: Cao tổng 18cm, đường kính miệng đèn 10.5cm, chiều cao thân đèn 10.5cm.

Rất sang trọng và trang nghiêm khi kết hợp đèn cùng với bàn thờ Phật, gia tiên…

Cúng dường ánh sáng, đèn nến chính là cầu trí tuệ sáng suốt. Chúng con xin phát hành những ấn phẩm này. Để quý khách sẽ thực hiện được viên mãn pháp cúng dường ánh sáng.

.
.
.
.