Đèn Hoa Sen Thủy Tinh Dát Cạnh Kim Cương Chân Hợp Kim

5.000.000

Đèn Hoa Sen Thủy Tinh Dát Cạnh Kim Cương Chân Hợp Kim

5.000.000

🍃Cúng dường ánh sáng, đèn nến chính là cầu trí tuệ sáng suốt. Chúng con xin phát hành những ấn phẩm này. Để quý khách sẽ thực hiện được viên mãn pháp cúng dường ánh sáng.

🍃Ý nghĩa của việc cúng đèn rất lớn. Đèn sáng biểu thị cho ý nghĩa tự đốt cháy bản thân mình để soi sáng cho người khác. Đèn sáng biểu thị cho ánh sáng của trí tuệ viên mãn.
Quy cách: Cặp (đôi)

🍃Kích thước

Cao 25cm: Giá thỉnh 2.250.000vnđ

Cao 29cm: Giá thỉnh 2.750.000vnđ

Cao 38cm: Giá thỉnh 5.000.000vnđ

Cao 48cm: Giá thỉnh 8.750.000vnđ

Cao 58cm: Giá thỉnh 11.550.000vnđ

**Chất liệu: Hoa sen bằng thủy tinh dát cạnh kim cương. Chân đèn bằng hợp kim đồng.

**Sáng đổi màu nhanh, chậm, đổi từng màu tùy chọn (5 màu chính).
**Rất sang trọng và trang nghiêm khi kết hợp đèn cùng với bàn thờ Phật, gia tiên…

.
.
.
.