Đèn Khắc Bát Nhã Tâm Kinh hoa sen chữ Phật chìm bóng led

3.950.000

Đèn Khắc Bát Nhã Tâm Kinh hoa sen chữ Phật chìm bóng led

3.950.000

Chữ Phật và hoa sen chìm, Bát Nhã Tâm Kinh được chạm sắc nét.
Đèn Led có chế độ 1 màu hoặc đổi màu.
Kích thước 40cm giá thỉnh 3.950.000vnđ

Kích thước 32cm giá thỉnh 2.730.000vnđ

Kích thước 27,5cm giá thỉnh 2.050.000vnđ

.
.
.
.