Địa Tạng Vương Bồ Tát ngồi bằng bột đá trắng viền xanh 30cm

2.650.000

Địa Tạng Vương Bồ Tát ngồi bằng bột đá trắng viền xanh 30cm

2.650.000

Kích thước: Cao 30cm (12in), đường kính đài sen 16cm.
Dáng ngồi thoát thai uy nghiêm từ bi.
Cân nặng: 5kg
Xuất Xứ: Đài Loan

Tượng càng đẹp, càng trang nghiêm thì sự sanh tâm hoan hỹ và phát tâm học tập theo hạnh các ngài thì công đức của họ rất lớn. Do vậy, Thuận Duyên chúng con sẽ cố gắng phát hành những tôn tượng từ các xưởng sản xuất tốt nhất từ Đài Loan và Phúc Kiến.

.
.
.
.