Tượng Quan Âm Gốm Tử Sa Tự Tại Cầm Đài Sen uy nghi

3.000.000

Tạm Hết Hàng

⚡Tượng cao 50cm. Được làm bán thủ công. Uy nghi và trang nghiêm
🌱www.facebook.com/thuanduyenshop/
————————- 🌷🌷🌷 ———————-
Chúng con mong sẽ được kết nối Pháp Duyên thù thắng đến tất cả mọi người. A Di Đà Phật!

.
.
.
.