Đông Phương Tam Thánh, Dược Sư Tam Tôn Lưu Ly 34cm

19.700.000

Đông Phương Tam Thánh, Dược Sư Tam Tôn Lưu Ly 34cm

19.700.000

Chất liệu: Lưu ly cao cấp

Kích thước: Bộ tượng cao tổng 34cm. Toà Kim Cang Phật Dược Sư: 15cm, tượng cao 19cm, đường kính tòa kim cang 18cm. Nhật Quang Bồ Tát và Nguyệt Quang Bồ Tát cao tổng 36cm, ngang 15cm, sâu 12cm

Chúng ta thờ Thầy thì chính là chúng ta phải nghe lời Thầy dạy dỗ. Thầy dạy chúng ta thế nào thì chúng ta thành thật y giáo phụng hành, thật làm, thật sự áp dụng lời dạy của Ngài vào cuộc sống, chính là Phụng sự sư trưởng. Thầy dạy chúng ta Hiếu dưỡng Phụ mẫu, thì việc đầu tiên chúng ta phải làm trong cuộc sống này chính là làm thế nào để tận Hiếu với cha mẹ, làm thế nào để cha mẹ luôn an lòng, thì cha mẹ sẽ hoan hỉ cho chúng ta theo Thầy học đạo.

.
.
.
.