Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai – Dược Sư Như Lai

86.100.000

Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai – Dược Sư Như Lai

86.100.000

Chất liệu: Đá lưu ly cao cấp

Kích thước: cao 36cm, ngang 24cm, sâu 18cm

Cân nặng: ~12kg/ 1 tượng


Phật Dược Sư Như Lai có bổn nguyện thanh tịnh nên ánh sáng trong suốt hoàn toàn thanh tịnh. (Lưu Ly Quang) như lưu ly vô ngại hiển hiện trên thân của Ngài. Và quốc độ của Ngài cũng như vậy nên gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang.

.
.
.
.