Hoa Sen Đồng Xi Vàng bình sứ 28cm

660.000

Hoa Sen Đồng Xi Vàng bình sứ 28cm

660.000

🙏 Hoa Sen Đồng Mạ Vàng 🙏
Kích thước: Cao 28cm.
Chất liệu: Sen đồng mạ vàng, bình gốm

————————- ———————-
Chúng con mong sẽ được kết nối Pháp Duyên thù thắng đến tất cả mọi người. A Di Đà Phật!

.
.
.
.