Nhang nụ trầm hương có tác dụng gì? Nụ trầm hương sạch

390.000

Nhang nụ trầm hương có tác dụng gì? Nụ trầm hương sạch

390.000

  • Thành phần nụ Trầm Hương được làm từ Trầm Kiến, Trầm Búa Nấm, dăm tỉa trộn với keo bời lời làm chất kết dính. 
  • Mùi thơm phụ thuộc vào tỉ lệ trọn các thành phần trầm khác nhau. (cho nên sẽ có loại 1, loại 2, loại đặc biệt)
  • 1 Hộp/100 gram được 62-70 nụ (tùy theo lô nén chặt hay nén nhẹ).
  • Hộp 62 nụ nén chặt nên nặng hơn và cháy lâu hơn ~ 25 phút. Hộp 70 nụ thì sẽ là nén vừa nên thời gian cháy ~20 phút
.
.
.
.