Nhật Quang Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát bằng lưu ly 34cm

7.800.000

Nhật Quang Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát bằng lưu ly 34cm

7.800.000

Tượng Nhật Quang Bồ Tát – Nguyệt Quang Bồ Tát

Kích thước: Cao 34cm, ngang 12cm, sâu 12cm.

Cân nặng: 6.2kg/2 tượng

Xuất Xứ: Đài Loan. Diện tượng cực chuẩn và cực kỳ đẹp.

Thờ cúng, lễ bái Phật Dược Sư và 2 vị Bồ tát sẽ được diệt tất cả tội. Tiêu trừ bệnh tật, đuổi được tà ma và trừ thiên tai. Trong đời vị lai tiếp theo, sẽ có được tướng mạo đoan chính và quả báo đáng vui mừng.

.
.
.
.