Tượng Bổn Sư Thích Ca Men Sứ

3.300.000

Tượng Bổn Sư Thích Ca Men Sứ

3.300.000

╔══════════════════════════╗
Pháp Tướng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
╚══════════════════════════╝
Kích thước: 38x25cm
Chất liệu: Men bóng
Vận chuyển: Giao hàng toàn quốc
Hình thức thanh toán: COD
Website: www.thuanduyen.com
————————- ———————-
Chúng con mong sẽ được kết nối Pháp Duyên thù thắng đến tất cả mọi người. A Di Đà Phật!

.
.
.
.