Tượng Địa Tạng gốm tử sa tự tại bước đi cầm tích trượng

2.500.000

Tạm Hết Hàng

🙏 ĐỊA TẠNG BỒ TÁT GỐM TỬ SA 🙏

⚡ Kích thước: Cao 29cm.
⚡ Chất liệu: Gốm tử sa trung cấp
⚡ Hình tượng Bồ Tát Địa Tạng đi trong tự tại, 1 tay cầm phương trượng.

————————- ⬇ ⬇ ⬇ ———————-
Chúng con mong sẽ được kết nối Pháp Duyên thù thắng đến tất cả mọi người. A Di Đà Phật!

.
.
.
.