Phật A Di Đà composite dát vàng pháp tướng uy nghiêm 1m

21.700.000

Tạm Hết Hàng

A-Di-Đà Phật thân kim sắc,
Tướng hảo quang minh vô đẳng luân

⚡Tượng cao 1m.
Chất liệu: Composite cao cấp
🌱www.facebook.com/thuanduyenshop/

————————- 🌷🌷🌷 ———————-
Chúng con mong sẽ được kết nối Pháp Duyên thù thắng đến tất cả mọi người. A Di Đà Phật!

.
.
.
.