Tượng Phật A Di Đà gốm tử sa y áo đỏ ngồi tự tại 30cm

2.400.000

Tạm Hết Hàng

🙏 PHÁP TƯỚNG A DI ĐÀ PHẬT GỐM TỬ SA 🙏

⚡ Tượng A Di Đà Phật đứng chắp tay
⚡ Kích thước: Cao 30cm, ngang 24cm.
⚡ Chất liệu: Gốm tử sa.

.
.
.
.