Phật Di Lặc ngồi tự tại hoan hỷ cười tươi trên bao tải tài lộc 68cm

23.300.000

Phật Di Lặc ngồi tự tại hoan hỷ cười tươi trên bao tải tài lộc 68cm

23.300.000

Chất liệu bột đá khoáng màu khoáng vẽ gấm.

Kích thước 26in: Cao 68cm, ngang 65cm và sâu 55cm

Cân nặng: 38kg

Kích thước:

19in (48cm) giá thỉnh 9.550.000vnđ

16in (39cm) giá thỉnh 6.450.000vnđ

Quý vị lễ Đức Phật Di Lặc là nhớ đến hạnh hỷ xả của Ngài. Nhớ đến cái miệng vui cười hạnh phúc của Ngài. Nếu quý vị sống được cái hạnh phúc đó thì quý vị chẳng những hạnh phúc ở hiện tại. Mà hạnh phúc vĩnh viễn của người vào Niết-bàn.

.
.
.
.