Phật Tây Phương Tam Thánh ngồi y áo viền vàng 40cm

12.350.000

Phật Tây Phương Tam Thánh ngồi y áo viền vàng 40cm

12.350.000

Chất liệu: Bột đá khoáng màu trắng cam hoa văn viền vàng.

Kích thước: Cao 40cm, ngang 23cm

Cân nặng: 12kg/1 tượng.

Xuất xứ: Đài Loan


Phật Bồ Tát có trí tuệ vi diệu bất tư nghì. Có thể cứu giúp mọi khổ nạn của thế gian khi gặp bất cứ sự việc không vừa ý nào. Chỉ cần niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, bằng tấm lòng chân thành. Có cầu tất có ứng, thì mọi vấn đề đều có thể từ từ giải quyết. Quý vị có lòng thành đối với Ngài thì Phật, Bồ Tát chắc chắn sẽ đến giúp đỡ quý vị ngay.

.
.
.
.