Tượng Quan Âm Để Ô Tô Xe Hơi Bằng Lưu Ly, Quan Âm lưu ly 2 mặt

480.000

Tượng Quan Âm Để Ô Tô Xe Hơi Bằng Lưu Ly, Quan Âm lưu ly 2 mặt

480.000

Chất liệu: Lưu ly với 4 màu đặc trưng trắng, vàng, hổ phách, hồng.

Kích thước: Cao 10cm, ngang 8cm, sâu 6cm

Đối với tượng Phật để xe ô tô xe hơi, không sử dụng các loại tượng Phật, tranh Phật biến thể hoặc làm sai lệch đức tướng trang nghiêm thanh tịnh của Phật. Hiện tại người làm mỹ thuật thường hay sáng tạo kiểu này, nhưng khi sáng tạo kiểu này sẽ làm mất đi những tướng trang nghiêm của Phật, khiến cho người xem không khởi được tâm cung kính. Việc này nên tránh. Nên đặt tượng Phật, tranh Phật ở nơi trang trọng, sạch sẽ, gọn gàng. Làm như thế là chúng ta thể hiện sự tôn kính đối với bậc đại giác ngộ, giúp cho người khác khi nhìn vào đã thấy có sự cung kính trong đó rồi.. Chúng ta cần lựa chọn các loại tượng Phật đúng như lý như pháp để trang trí và giúp chúng ta có được bình an, tăng trưởng trí tuệ và niềm tin vào Phật pháp.

.
.
.
.