Tượng Quan Âm Gốm Tử Sa Đứng Trên Mây 40cm

1.000.000

Tượng Quan Âm Gốm Tử Sa Đứng Trên Mây 40cm

1.000.000

⚡ Kích thước: Cao tương đương 40cm.
⚡ Chất liệu: Gốm tử sa cao cấp
⚡ Những tác phẩm quan âm gốm tử sa đều làm bán thủ công nên chất lượng chỉ mô tả bằng 2 chữ “tuyệt vời”.

.
.
.
.