Quan âm gốm tử sa tự tại dòng cao cấp Thần diện sắc thái uy nghi

7.900.000

Quan âm gốm tử sa tự tại dòng cao cấp Thần diện sắc thái uy nghi

7.900.000

⚡ Kích thước: Cao tương đương 63cm.
⚡ Chất liệu: Gốm tử sa cao cấp

Màu sắc: Có 3 màu y áo. Xanh, Trắng và xám như hình
⚡ Những tác phẩm quan âm gốm tử sa đều làm bằng tay. Là hàng thủ công nên chất lượng chỉ mô tả bằng 2 chữ “tuyệt vời”. Có giấy chứng nhận và chữ ký sống trên thân tượng.

.
.
.
.