Quan Âm Tự Tại Diệu Tướng Trì Kinh Quan Âm Gốm Tử Sa

4.440.000

Tạm Hết Hàng

⚡Tượng cao 35cm rộng 18cm
🌱www.facebook.com/thuanduyenshop/
————————- 🌷🌷🌷 ———————-
Chúng con mong sẽ được kết nối Pháp Duyên thù thắng đến tất cả mọi người. A Di Đà Phật!

.
.
.
.