Quan Âm Tự Tại Gốm Tử Sa ngồi thanh thoát uy nghi

2.120.000

Tạm Hết Hàng

⚡Tượng cao 41cm ngang 20cm
Chất liệu gốm tử sa
🌱www.facebook.com/thuanduyenshop/
————————- 🌷🌷🌷 ———————-
Chúng con mong sẽ được kết nối Pháp Duyên thù thắng đến tất cả mọi người. A Di Đà Phật!

.
.
.
.