Tây Phương Tam Thánh bằng đá uy nghiêm từ bi 40cm

10.800.000

Tây Phương Tam Thánh bằng đá uy nghiêm từ bi 40cm

10.800.000

⚡ Kích thước tôn tượng : Cao 40cm. (16in)
🙏 Chất liệu: Được làm bằng bột đá
🙏 Y áo trắng da hồng
🙏Vì sở nguyện mang Phật Pháp đến với mọi người bằng hình tướng trang nghiêm làm phương tiện. Qua đó, Thuận Duyên chúng con xin giới thiệu những tôn tượng tây phương tam thánh bằng đá. Thoát thai với diện tướng uy nghiêm. Kim thân trượng phu qua bàn tay của những người thợ tài hoa, thổi hồn thành những kiệt tác quý giá.

.
.
.
.