Tây Phương Tam Thánh Composite Sơn Giả Gỗ Đứng Cao 86cm

9.000.000

Tây Phương Tam Thánh Composite Sơn Giả Gỗ Đứng Cao 86cm

9.000.000

Kích thước: Chiều cao tổng thể 86cm. Chiều cao đài sen và tượng 68cm.
Chất liệu: Composite sơn giả gỗ.
Pháp tướng uy nghiêm từ bi.
.
.
.
.