Tây Phương Tam Thánh Đẹp Tượng Tây Phương Tam Thánh Bột Đá 48cm

18.050.000

Tây Phương Tam Thánh Đẹp Tượng Tây Phương Tam Thánh Bột Đá 48cm

18.050.000

Chất liệu: Bột đá khoáng cao cấp viền hoa văn gấm.

Kích thước: Tổng chiều cao 48cm. Đường kính đài sen 28cm

Cân nặng: 18kg/1 tượng

Xuất xứ: Đài Loan
Tượng Tây Phương Tam Thánh ngồi có diện tượng đẹp, thể hiện được tướng hảo của Phật, Bồ Tát. Điều này sẽ giúp cho người chiêm bái sinh được tâm hoan hỉ. Phật, Bồ Tát có thể cứu giúp mọi khổ nạn của thế gian khi gặp bất cứ sự việc không vừa ý nào. Chỉ cần niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, Phật A Di Đà bằng tấm lòng chân thành. Có cầu tất có ứng, thì mọi vấn đề đều có thể từ từ giải quyết. Quý vị có lòng thành đối với Ngài thì Phật, Bồ Tát chắc chắn sẽ đến giúp đỡ quý vị ngay.

.
.
.
.