Thánh Tăng Sivali là vị Thánh có tài lộc đệ nhất đứng đầu của Đức Phật Thích Ca

5.190.000

Thánh Tăng Sivali là vị Thánh có tài lộc đệ nhất đứng đầu của Đức Phật Thích Ca

5.190.000

Chất liệu: Bột đá thạch anh viền vàng

Kích thước: Cao 40cm, ngang bệ 38cm, sâu bệ 27cm

Cân nặng: 14kg

CHÚ SI-VA-LÝ CẦU TÀI (tiếng Pali)

“Sīvali ca mahanamam,
Sabbalabhaṃ bhavissati
Therassa anubhavena,
Sabbe hontu piyam mama”
Phiên âm:
“Sivali ca mahana măn,
Sắp ba la băm ba ví sati
Tê rát sanubavena,
Sắp bơ hô tu pi dăm ma ma.
Nghĩa:
Ngài Đại Đức Sīvali bậc đại danh
Cầu xin tất cả tài lộc sẽ phát sanh
Do nhờ oai lực của Ngài Đại Đức,
Tất cả chúng sanh, Chư thiên, nhân loại,
Đều có tâm từ thương mến con.

Tượng 12in cao 30cm giá thỉnh 4.280.000vnđ

Tượng 19in cao 48cm giá thỉnh 6.900.000vnđ

.
.
.
.