Bộ Thập Bát La Hán Gốm Tử Sa Thủ Công cao cấp

9.300.000

Bộ Thập Bát La Hán Gốm Tử Sa Thủ Công cao cấp

9.300.000

⚡ Kích thước: Cao tương đương 20cm
🙏 Chất liệu: Gốm tử sa làm thủ công
🌱www.facebook.com/thuanduyenshop
————————- 🌷🌷🌷 ———————-
Chúng con mong sẽ được kết nối Pháp Duyên thù thắng đến tất cả mọi người. A Di Đà Phật!

.
.
.
.