Tháp Xá Lợi bằng thủy tinh 5 màu Khắc Chú Bảo Kiết Ấn Đà La Ni

650.000

Tháp Xá Lợi bằng thủy tinh 5 màu Khắc Chú Bảo Kiết Ấn Đà La Ni

650.000

Chất liệu: Thủy tinh với 5 màu tương ứng, khắc chú bảo kiết ấn đà la ni tiếng phạn.

Kích thước:

Cao 18cm, ngang 8cm, sâu 8cm – Giá thỉnh 650.000vnđ

Cao 24cm, ngang 10cm, sâu 10cm – Giá thỉnh 1.100.000vnđ

Trên bàn thờ Phật thêm bảo tháp xá lợi này thì rất trang nghiêm và giúp cho người xem khởi được tâm cung kính và kính ngưỡng.

.
.
.
.