Tháp Xá Lợi Thủy Tinh Khắc Chú Bảo Kiết Ấn Đà La Ni

540.000

Tháp Xá Lợi Thủy Tinh Khắc Chú Bảo Kiết Ấn Đà La Ni

540.000

Chất liệu: Thủy tinh trong suốt khắc chú Bảo Kiết Ấn Đà La Ni tiếng phạn.

Kích thước: Cao 18cm, ngang 7cm, sâu 7cm

Cân nặng: 800gr

Trên bàn thờ Phật thêm bảo tháp xá lợi này thì rất trang nghiêm và giúp cho người xem khởi được tâm cung kính và kính ngưỡng.

.
.
.
.