Tháp Xá Lợi Khắc Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni Thủy Tinh Trong Suốt

520.000

Tháp Xá Lợi Khắc Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni Thủy Tinh Trong Suốt

520.000

Chất liệu: Thủy tinh trong suốt, khắc chú bảo khiếp ấn đà la ni tiếng phạn.

Kích thước: 18cm x 6cm x 6cm. Kết cấu 2 tầng.

Trên bàn thờ Phật thêm tháp xá lợi này trang trí thì rất trang nghiêm và giúp cho người xem khởi được tâm cung kính và kính ngưỡng.

.
.
.
.