Thờ tượng Đại Thế Chí bồ tát để thực hành việc sống đạo đức và hướng thiện

6.850.000

Thờ tượng Đại Thế Chí bồ tát để thực hành việc sống đạo đức và hướng thiện

6.850.000

Chất liệu: Bột đá thạch anh ngồi viền vàng.
Kích thước: Cao tổng tượng 48cm, chiều ngang 29cm, chiều sâu 29cm.
Cân nặng: 13kg/1 tượng

Khi chúng ta thờ tượng Đại Thế Chí bồ tát, là mỗi ngày chúng ta nhớ phải thực hành tâm từ bi, thực hành việc cứu khổ cứu nạn của Ngài. Khi mỗi ngày chúng ta đều nhớ được việc cứu giúp những người nguy cấp, cứu giúp những người khổ nạn thì tin chắc rằng, nếu sau này chúng ta bị khổ nạn thì rất dễ được Phật, Bồ Tát cảm ứng.

.
.
.
.