Thờ tượng Địa Tạng Bồ Tát trong nhà có nên không?

2.500.000

Thờ tượng Địa Tạng Bồ Tát trong nhà có nên không?

2.500.000

Chất liệu: Bột đá thạch anh viền vàng.

Kích thước: Cao tổng 30cm, đường kính đài sen 18cm.

Cân nặng: 5kg/1 tượng

(Tượng cao 40cm: 4.350.000/1 tượng vnđ)

(Tượng cao 48cm: 6.850.000/1 tượng vnđ)

(Tượng cao 68cm: 14.500.000/1 tượng vnđ)

Thờ Địa Tạng Bồ Tát không chỉ là một thực hành tôn giáo mà còn là một phần của đời sống tâm linh, giúp Phật tử hướng đến những giá trị tốt đẹp, nuôi dưỡng lòng từ bi và trí tuệ, và sống một cuộc đời an lạc, thanh tịnh. Trong Kinh có nói, Địa Tạng Bồ Tát lúc còn tu nhân, đã nhiều đời nhiều kiếp không ngừng nghỉ vì bố mẹ mà phát thệ nguyện rộng lớn. Thệ nguyện cứu độ hết thảy chúng sanh khổ nạn, cho đến khi họ thành Phật mới thôi. “Địa ngục chẳng trống không, tôi chẳng thành Phật”. Vì phát nguyện như vậy, nên bây giờ đã có vô lượng vô biên chúng sanh được Ngài độ thoát. Đã tu thành Phật đạo, đã thành Phật rồi nhưng Ngài vẫn còn ở địa vị Bồ Tát.

.
.
.
.